สกว.ประกาศให้ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รอบที่ 2

       สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศให้ ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในปีงบประมาณ 2560 ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้และผลงานวิจัยนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ส่งข้อเสนอเพื่อขอรับสนับสนุนทุนดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/IndustryDivision.trf

<< ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-05-22