กรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศให้ทุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561-2562

       กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยได้ที่ e-mail : research.docp@gmail.com ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยได้จากลิงค์ https://goo.gl/XVoJ4Y

<< ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-05-22