ไปรษณีย์ไทยประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2560

       บริษัท ไปรษณีย์ไทย (ปณท) จำกัด ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2560 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในกิจการของ ปณท เพิ่มประสิทธิภาพให้บริการ และสนับสนุนการเปิดให้บริการใหม่ ๆ ของ ปณท จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://goo.gl/wvFCG9

<< ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-05-29