คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปี 2561

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์การบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 27 ก.ค. 60 และพร้อมกันนี้ได้กำหนดจัด การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับภูมิภาคภาคภาคใต้ โดยจัดประชุมในวันที่ 20 มิ.ย. 60 ณ โรงแรมไดมอนค์พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา 

โดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ http://parb.nrct.go.th/thai/seminar.php

<< ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-05-29