ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561

       คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ National Research Management System (NRMS) http://www.nrms.go.th โดยแบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย และรายละเอียด ดูได้จากเว็บไซต์ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2097

<< ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-06-07