ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กำหนดจัดโครงการ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายใต้หัวข้อ พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์อุดมศึกษาไทย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0  ในวันที่ 28-29 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดุรายละเอียดได้ที่ http://dept.npru.ac.th/conference9/

<< ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-06-12