ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

       มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กำหนดจัดโครงการ ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง ทิศทางการพัฒนางานวิจัยในยุค Thailand 4.0 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชการ และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research/

<< ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-06-19