การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14

       กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัด การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ภายใต้ชื่อเรื่อง ซึมเศ้รา...เราคุยกันได้ (Depression : let is talk) ในวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยสามารถดุรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://aimhc.net/new/

<< ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-06-19