ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3

       สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 : การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยสามารถดุรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.il.mahidol.ac.th/icie2017

<< ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-08-03