ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 5 ปี 12 ศูนย์วิจัย

       สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิจัยเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 5 ปี 12 ศูนย์วิจัย ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัยที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสังคมระดับประเทศ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดได้ที่ http://goo.gl/forms/tmsGIfJhoLxH60Ic2

<< ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-08-08