ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดโครงการ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 ภายใต้คำขวัญ ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน ในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://esd.psd.kps.ku.ac.th/Conf2017/

<< ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-08-11