ขอเชิญส่งบทความเผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งบทความเผยแพร่ใน วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) ในรูปแบบ E-Journal เนื่องจากในปัจจุบันวารสารได้ลดจำนวนการผลิตรูปเล่มเพื่่อลดปริมาณกระดาษ และเน้นการเผยแพร่วานสารผ่านเว็บไซต์เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลของวารสารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.journal.nu.ac.th/

<< ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-08-11