หัวข้อข่าว เชื่อมโยง
2017-06-07 ขอเชิญดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน Research Gatewayดูข่าว
2017-05-29 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด อากาศยานไร้คนขับ ประจำปี 2560ดูข่าว
2017-05-22 ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิาฐ์ไทยดูข่าว
2017-05-22 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดูข่าว
2017-05-19 วช. ประกาศเปิดรับแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560ดูข่าว
2017-05-16 ประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลออสเตรเลีย ENDEAVOUR AWARDSดูข่าว
2017-05-11 ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017ดูข่าว
2017-05-11 ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมเพื่อผู้สุงอายุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดูข่าว
2017-04-19 ขอเชิญเข้าร่วมและแสดงผลงานในงาน มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา 2560ดูข่าว
2017-03-30 ประกาศทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ประจำปี 2560ดูข่าว
2017-03-22 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษาดูข่าว
2017-03-21 ขอเชิญเข้าร่วมงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017 ตามรอยเท้าพ่อดูข่าว
2017-02-28 ขอเชิญส่งผลงานเพื่อเข้ารับรางวัลสถาบันอุดมศึกษาดีเด่นด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดูข่าว
2017-02-22 ขอเชิญส่งผลงานเพื่อเข้ารับพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2560ดูข่าว
2017-02-06 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560ดูข่าว
2017-01-13 ขอเชิญเสนอผลงานเข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สถาบันอดุมศึกษาในภาคใต้ ประจำปี 2560ดูข่าว
2017-01-09 ขอเชิญส่งโครงงานเพื่อประกวดในงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นระดับอุดมศึกษาในงานศรีวิชัยแฟร์ ปี 2560ดูข่าว
2017-01-09 เลื่อนกำหนดจัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นดูข่าว
2016-12-29 ขอความร่วมมือคณจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ตอบแบบสอบถามดูข่าว
2016-12-27 ประกาศเปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560ดูข่าว
<< ย้อนกลับ